W zakładach produkcyjnych dużą uwagę przykłada się do utrzymania stałego procesu wytwarzania. Jest to ważne dlatego, że każdy nieplanowany przestój maszyn, a co za tym idzie także pracowników zakładu, generuje niepotrzebne koszty. Zastosowanie w tych obiektach termografii staje się zatem nieodzowne. Szczególnie istotnymi przesłankami do zastosowania kamery termowizyjnej jest diagnoza bez potrzeby przerywania pracy badanego obiektu, jak również możliwość wcześniejszego niż innymi metodami wykrycia początkowej fazy awarii. Diagnoza maszyny w stanie normalnej pracy bardzo dobrze odzwierciedla jej faktyczny stan, a możliwość wcześniejszego wykrycia awarii daje dwie kolejne korzyści: dysponując wiedzą na temat zużytych elementów można zaplanować naprawę w dogodnym terminie, a wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie może uchronić przed dalszymi konsekwencjami rozszerzającej się awarii. Oto kilka przykładów, w których badania termowizyjne znajdują zastosowanie:

       - rurociągi z gorącym czynnikiem mogą stracić swoje właściwości izolacyjne i powodować straty energii,
       - w tych samych obiektach może także dojść do rozszczelnienia wewnętrznych powłok i wycieku czynnika, co także jest wykrywane przez kamerę i to w bardzo wczesnym stadium,
       - obserwacja pieców hutniczych pod względem równomiernego rozkładu temperatury z dużą dokładnością możliwa jest tylko za pomocą termowizji,
       - w obszarach występowania haud z górnictwa możliwy jest ich samozapłon. Dzięki kontrolom termowizyjnym można uniknąć pożaru,
       - wszelkiego typu maszyny zawierające łożyska i inne elementy ruchome mogą zostać zdiagnozowane podczas początkowej fazy zużycia tych elementów. Występujące w nich  zwiększone siły tarcia powodują wzrost temperatury. Wykrycie wady we wczesnym stadium daje możliwość szybkiej reakcji i doraźne przedłużenie pracy maszyny do momentu dogodnego na jej naprawę lub szybkie przerwanie jej pracy aby nie narażać sprawnych elementów na przeciążenie.
       - wykrycie rozgrzanych przez nidostateczne doleganie styków połączeń elektrycznych w szafach rozdzielczych daje możliwość usunięcia awarii bez niepotrzebnych kosztów takich jak wymiana kabli w przypadku przegrzania izolacji. Wystarczy przeczyścić lub poprawić połączenia,
- poszczególne zużyte podzespoły w szafach rozdzielczych mogą zostać dzięki badaniu termowizyjnemu wymienione. Daje to ogromne oszczędności gdyż w przypadku ich zapłonu zniszczeniu uległyby w najlepszym wypadku sprawne urządzenia w ich sąsiedztwie. Minimalizujemy w ten sposób także mozliwość wystąpienia pożaru ogarniającego większe obszary.

      Jak w każdej metodzie badawczej tak i w termografii istnieją pewne niekorzystne aspekty jej zastosowania:

      - badany obiekt musi być w zasięgu wzroku gdzyż kamera termowizyjna dokonuje pomiaru na temperatury powierzchni (żródło ciepła zazwyczaj znajduje się pod powierzchnią ale rozkład temperatury na powierzchni dla doświadczonego operatora kamery, który posiada także wiedzę na temat konstrukcji badanego biektu dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Pojęcie zasięgu wzroku odnosi się np. do obudowy danego urządzenia, która jest oddzielona przestrzenią powietrzną od podzespołów. Wtedy źródło ciepła jest niewidoczne dla kamery termowizyjnej ponieważ na powierzchni obudowy temperatura rozchodzi się równomiernie. Jeśli obudowa styka się ze źródłem ciepła lub jest na tyle blisko aby ciepło nie rozpraszało się zbytnio, po rozkładzie temperatury na obudowie możemy wywnioskować ewentualne nieprawidłowości).
       - badanie w przeważającej ilości przypadków nie powinno być wykonywane w początkowej fazie pracy urządzenia. Czasami wymaga się kilkugodzinnej pracy obiektu dla ustalenia właściwych warunków pomiaru.